top of page

Vietnamese Tea Terms

Common Tea Related Terms Used in Vietnam

Raw Puerh- Phổ Nhĩ sống, hoàng trà, trà vàng, trà phơi 

Ripe Puerh- Phổ Nhĩ chín 

Black (Red) tea- Hồng trà

White tea- Bạch trà

Green tea-Lục trà

Drink tea- Uống trà

Brew tea- Pha trà

Teapot- Ấm 

Gaiwan- Khải

Pitcher- Tống

Teacup- Chén

Produce tea- Sản xuất trà

Mountain- Núi

Stream- Suối

Forest tea- Trà rừng

Tea Garden- Vườn trà

Wild varietal tea- Trà hoang dã

Pronunciation video

Pick- Hái

Wither- Héo

Kill-green- Diệt men, Sao (pan fry)

Roll- Vò

Sun-dry- Phơi

Air dry- Sấy

Delicious- Ngon

Sweet- Ngọt

Bitter- Đắng

Astringent- Chát

Sour- Chua

Fragrant- Thơm

Huigan- Hậu vị

Cha qi- Trà khí

Ancient tree tea (Gushu)- Trà cổ thụ

bottom of page